Haridusblogi

Veebipõhise kontakõppe ABC (10. osa): Kuidas edasi?

Veebipõhise kontaktõppe ABC on praktiline abimees e-õppe läbiviimisel. Avaldame kokku kümme juhendmaterjali, mis aitavad tõhusalt ja läbimõeldult korraldada veebiseminare ning e-õpet. Materjali koostab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi elukestva ja mitteformaalõppe suuna õppejõud koostöös EDUSPACE tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimise labori meeskonnaga.

distantsõpe
Õpetaja professionaalne areng
  • Erinevate võtete kohandamine ja uute otsimine õppijate kaasamiseks. 
  • Võrdne tähelepanu sisu ja tehnilisele töökindluse tagamisele enne õppetöö toimumist.
  • Pidev tagasiside küsimine õppijalt ja selle põhjal õppeprotsessi jooksev ümberkohandamine.
Digiteadmine vs digioskus
  • Digioskuste arenemine ja laienemine erinevatesse eluvaldkondadesse ja vanuserühmadesse võimaldab oma digisoskusi paremini rakendada.
  • Töö efektiivsemaks muutmise digivahendid võivad olla tasulised.
  • Lisaks digioskustele tuleb luua ka digivõrdsus.
Veebikeskkond vs kontaktõpe
  • Ühes (ruumis) õppimine ei kao.
  • Õpetamine ja koosolek ei ole üks ja sama.
  • Kaks erinevat õpetamise protsessi paralleelselt – kas tehtav?

Tutvu lisaks: 

Vaata ka samal teemal e-seminare:

Lisalugemiseks: