TLÜ blogi

ELU annab tudengitele eelise

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus on Tallinna Ülikooli uutmoodi projektõpe, samas ka võimalus koostööks ettevõtetega

Priit Reiska

ELU on õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased ja õppejõud viivad meeskonnana ellu interdistsiplinaarseid projekte.

Interdistsiplinaarsus põhineb kolmel aspektil. Esiteks nõuab probleemi või teema käsitlemine erialade piiride ületamist. Teiseks tuleb õppijatel ühisele arusaamale jõudmiseks lõimida oma teadmisi ja oskusi.

Kolmandaks sünnivad lahendused erinevaid valdkondi esindavate juhendajate ning üliõpilaste koostöös. Niisugust õppeainet on väga vaja – tuleb ju praegustel tudengitel tulevases tööelus tegeleda ideede ja probleemidega, mis ületavad ülikoolis omandatud eriala piire.

Ning ka targa eluviisi eestvedamiseks on hea tunda ja mõista ka teistes valdkondades toimuvat.

ELUni juhtis Tallinna Ülikooli tõsiasi, et ülikool peab toetama üliõpilaste pädevuste ja oskuste arengut globaalses ühiskonnas. ELU interdistsiplinaarne olemus annab tudengile võimaluse arendada oma loovust, ettevõtlikkust, meeskonnatöö- ja juhtimisoskust, teaduspõhist ja erialasid lõimivat mõtlemisoskust, aga ka ajaplaneerimist ning isegi kohanemisvõimet.

Just niiviisi tekivad tudengitel erialased, samas ka laiapõhjalised teadmised, sünnivad lahendused ettevõtluse või kogukonnaalastele probleemidele, lisanduvad väärtused, mis suurendavad meie lõpetajate konkurentsieelist tööturul.

Töö toimub 6–8-liikmelistes rühmades. Üliõpilased saavad valida huvipakkuva teema, leida sobilikud meetodid ning teostada oma idee. Kuna ühine projekt toob kokku erinevate erialade tudengid, võib juhtuda, et just siit leitakse sõbrad ja kaaslased kogu eluks. Ühiseid tegevusi soodustab ka Tallinna Ülikooli linnak, kus on koos erinevad instituudid. Et tegemist on Eestis ainulaadse õppeainega, on projektides osalenud üliõpilasi ka teistest õppeasutustest.