Täiskasvanud Õppija Nädalal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul, kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas.

11. -18. oktoobril 2019 tähistame traditsiooniliselt täiskasvanud õppija nädalat (TÕN) Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia ja Eesti Personalijuhtide Ühing PARE poolt korraldatud partnernädalal, mil toimuvad loengud ettevõtete töötajatele ja teistele huvilistele nii ülikoolis kui ettevõtetes kohapeal. 

Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine hiljemalt 7. oktoober 2019 või kuni kohtade täitumiseni.

Loengute kava:

11. oktoober 2019, kell 10.00 - 11.30 "Organisatsiooni digiküpsuse hindamine ja digiinnovatsiooni juhtimine”, Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia vanemteadur Mart Laanpere
Digiinnovatsiooni omaksvõtu uurimiseks ja toestamiseks on mitmeid mudeleid ja raamistikke, neist enamik keskendub üksikisiku tasandile. Samas on digiuuenduse parimad praktikad sageli rajatud hoopis süsteemsele ja tõenduspõhisele muutuste juhtimisele organisatsiooni tasandil. Töötoas tuleb Digipeegli näitel juttu koolide digiküpsuse hindamisest ja digiinnovatsiooni strateegiatest organisatsiooni tasandil ning arutame koos, mida oleks sellest õppida erasektori organisatsioonidel. 
Peale loengut toimub Tallinna Ülikooli laborite külastus kõigile huvilistele. 
Loeng toimub Tallinna Ülikoolis (auditoorium täpsustub)
Registreeri loengule siin 

14. oktoober 2019, kell 10.00 - 11.30 "Sugu ja sootus brändide enesepeeglis ehk ühest võimalusest kujundada oma tootest eristuv bränd", Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi reklaamiteooria lektor Tiina Hiob
Juttu tuleb kaupade soolisusest, kuidas modellide ja siis ka kaupade sugu on aegade jooksul muutunud, kuidas see liigub kaasa ühiskonnas toimuvate trendidega. Samuti sellest, miks ja kuidas neid teadmisi rakendada oma hallatava margitoote edendamisel.
Loeng toimub Tallinna Ülikoolis (auditoorium täpsustub)
Registreeri loengule siin

14. oktoober, kell 13.00 - 14.30 "Emotsiooni ja tuju roll kasutajakogemuse disainimises", Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi arvutitunnetuse lektor Mati Mõttus
Räägime kasutaja meeleolust ja sellest, kuidas see mõjutab tema interaktsioone tehnoloogiaga. Inimesed kipuvad oma tegelikku tuju ja emotsioone varjama, mis muudab kasutaja poolt raporteeritud andmed ebausaldusväärrseteks. Niisamuti on kasutaja poolt raporteeritud andmed kasutud, kui kasutaja ei ole võimeline oma tundeid täpselt väljendama.  Tutvustame lühidalt kasutajakogemuse hindamisel kasutatavat uudset tehnoloogiat, mis võimaldab objektiivselt hinnata kasutaja erutust naha elektrilise takistuse (EDA) muutumise kaudu ja kombineerituna näoilmete analüüsiga ning anda täpsem hinnang emotsioonidele ja tujule.  
Loengu toimumise koht täpsustub. 
Registreeri loengule siin

15. oktoober 2019, kell 9.00 - 11.00 Inspiratsioonihommik "EXU - Ettevõte X Ülikool: Miks ja kuidas loome lahendusi praktilistele probleemidele?"
Tallinna Ülikooli arendus- ja koostöökeskus EXU toob ettevõtted ja organisatsioonid kokku ülikooli teadlastega, et töötada koos välja tulevikukindlaid lahendusi praktilistele probleemidele. Koostöö tulemus võib olla nii uus toode või teenus kui ka selle kiirem turule toomine, parem kasutajakogemus, digitaalsed loovlahendused, aga ka võimekamad töötajad, tulemuslikkust suurendav töökeskkond ja palju muud. Räägime koostöönäidetest ettevõtetega, rahastamise võimalustest ja EXUst. 
Läbiviijad: Katrin Männik, Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia juhataja, Ingrid Hindrikson, Avatud akadeemia partnerlussuhete ekspert, Külliki Tafel-Viia, Avatud akadeemia arendusprojektide juht
Sündmus toimub Kaubandus-Tööstuskojas, Toomkooli 17, Tallinn
Täpsem info ja registreerimine siin

16. oktoober 2019, kell 10.00 - 11.30 "Rahulolu ja heaolu kujundavad psühholoogilised tegurid", Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste vanemteadur Aleksander Pulver
Kuidas on võimalik ,et inimeste madalama psühholoogilise heaolu ja subjektiivse rahuloluga organisatsioonides võib majanduslik heaolu olla küll kõrge, kuid  tööalane efektiivsus on siiski madal? Kas inimese psühholoogilise heaolu ja subjektiivse rahulolu tagamine peaks üleüldse olema organisatsioonide jaoks mingi strateegiline eesmärk? Räägime psühholoogilisest heaolust, vaimsest tervisest, emotsioonide regulatsioonist, isiksuse omadustest ja organisatsioonikultuurist.
Loeng toimub Tallinna Ülikoolis (auditoorium täpsustub)
Registreeri loengule siin

16. oktoober, 2019, kell 14.00 - 15.30 „Kes kujundab sinu karjääri? Job crafting ja Life Design kui karjääri juhtimise ja kujundamise tööriistad“, Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi karjäärinõustamise külalislektor Piret Jamnes
Inimene lähtub enda huvidest ja ettevõte enda omadest. Kuidas leida ühist kasu inimeste karjääri kujundamisel?
Enne loengut saavad osalejad täita veebiküsitluse ja saada vastused oma praeguse karjäärisituatsiooni kohta.
Kuidas iseseisvalt saada aru, kas „tass on tühi või täis“?
Loeng toimub Tallinna Ülikoolis (auditoorium täpsustub)
Registreeri loengule siin 

17. oktoober 2019, kell 10.00 - 11.30 "Värbamine muutuvas maailmas", Tallinna Ülikooli külalislektor Kadri Pakaste
Räägime värbamise kitsaskohtadest ja võimalustest ajal, mil töötute määr on aegade madalaim ning peale on tulemas uus põlvkond noori, kelle lähenemine tööellu on hoopis teistsugune, kui seni harjumuspärane on olnud. 
Loeng toimub Forum Cinemas OÜ seminariruumis, Hobujaama tn 5, Tallinn
Registreeri loengule siin 

18. oktoober 2019, kell 10.00 - 11.30 "Stress ja tööstress. Kui eesmärk on hea tervis ja tööalane produktiivsus, siis kuidas seda saavutada?" Tallinna Ülikooli loodus- ja tervisteaduste instituudi tervise- ja perepsühholoogia lektor Kristiina Uriko
Räägime stressist  ning selle mõjust inimese vaimsele ja füüsilisel tervisele. Käsitletakse stressiga toimetulekut ning tööstressi ja läbipõlemist ennetavaid tegureid.
Loeng toimub Tallinna Ülikoolis (auditoorium täpsustub)
Registreeri loengule siin 

 

Kontakt:
Lilian Rückenberg 
Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia
lilianr@tlu.ee
+372 619 9516
www.tlu.ee/koolitus

imageimage
 

imageimageimage

            

           image

Täiskasvanud õppija nädala raames toimub igal aastal erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. TÕNi koordineerib ETKA  Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
Tutvu kogu TÕNi kavaga ETKA Andrase kodulehel. 

Varasemalt toimunud loengud partnernädala raames:  

Karjäär 4.0, lektor Kadri-Liis Kusmin
Uuemad suunad õppimises: kuidas õppimisest  mõelda  ja kuidas toetada õppijat?, lektor Grete Arro 
Eduka tootearenduse võimalused ideest  töötava prototüübini, lektorid Mati Mõttus, Ilja Šmorgun
Vaade organisatsioonile humanistlikus psühholoogias -  usaldus, organisatsioonipoolne toetus ja areng, prof Aleksander Pulver
Robotite välimääraja: kuidas märgata ja  rakendada roboteid? lektor Karl Kruusimäe
"Reklaami 100 nägu", lektor Tiina Hiob
"How Organizations Adapt for the Future? Workplace Learning for Innovation", prof Tobias Ley
"Inimene kui bränd", lektor Kristo Krumm
"Stressile vastupanuvõime ja psühholoogiline kapital", prof Aleksander Pulver
"Missugune on hea müügikiri?", prof Reili Argus
"Digivahendid koolitusprotsessis: milleks, millal, kuidas?", lektor Veronika Rogalevitš
"Ristmeedia kasutamine turundussõnumite edastamiseks“, lektor Andres Jõesaar
"Mängustamine ettevõtluses", lektor Martin Sillaots
"Kuidas tööl terveks jääda?", lektor Kirsti Pedak

 

image

Tallinna Ülikooli koolitustel on pikaajaline koolituskogemus avaliku avaliku- ja erasektori organisatsioonide ning tippjuhtide koolitamisel. Pakume nii avalikke koolitusi kui ka tellimuskoolitusi.

Loe ka TLÜ Koolituste veebitrükist!