Täiskasvanud Õppija Nädalal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul, kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas.

19. -26. oktoobril 2018 tähistasime traditsiooniliselt täiskasvanud õppija nädalat (TÕN) Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia ja Eesti Personalijuhtide Ühing PARE poolt korraldatud partnernädalal, mil toimusid loengud ettevõtete töötajatele ja teistele huvilistele. Tahame tänada kõiki, kes võtsid osa loengutest partnernädalal ja 1. novembril toimunud ettevõtete ja teadusasutuste Koostööfestivalist Tallinna Ülikoolis.

Partnernädalal toimunud loengute ettekannetega on võimalik tutvuda siin:

Karjäär 4.0
Ettekande leiate siit. 

Uuemad suunad õppimises: kuidas õppimisest  mõelda  ja kuidas toetada õppijat? 
Ettekande leiate siit. 

Eduka tootearenduse võimalused ideest  töötava prototüübini
Ettekande leiate siit. 

Vaade organisatsioonile humanistlikus psühholoogias -  usaldus, organisatsioonipoolne toetus ja areng
Ettekande leiate siit. 

Robotite välimääraja: kuidas märgata ja  rakendada roboteid?

 

   

 image            image

  image       image  imageimage

Täiskasvanud õppija nädala raames toimub igal aastal erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. TÕNi koordineerib ETKA  Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
Tutvu kogu TÕNi kavaga ETKA Andrase kodulehel. 

Varasemalt toimunud loengud partnernädala raames:  

 

image

"Reklaami 100 nägu", lektor Tiina Hiob
"How Organizations Adapt for the Future? Workplace Learning for Innovation", prof Tobias Ley
"Inimene kui bränd", lektor Kristo Krumm
"Stressile vastupanuvõime ja psühholoogiline kapital", prof Aleksander Pulver
"Missugune on hea müügikiri?", prof Reili Argus
"Digivahendid koolitusprotsessis: milleks, millal, kuidas?", lektor Veronika Rogalevitš
"Ristmeedia kasutamine turundussõnumite edastamiseks“, lektor Andres Jõesaar
"Mängustamine ettevõtluses", lektor Martin Sillaots
"Kuidas tööl terveks jääda?", lektor Kirsti Pedak

image

Tallinna Ülikooli koolitustel on pikaajaline koolituskogemus avaliku avaliku- ja erasektori organisatsioonide ning tippjuhtide koolitamisel. Pakume nii avalikke koolitusi kui ka tellimuskoolitusi.

Loe ka TLÜ Koolituste veebitrükist!