Haridusblogi

Tagasivaade HTI suvisele vastuvõtule

TLÜ haridusteaduste instituuti (HTI) esitati 1470 avaldust esimese astme õppekavadele, 578 teise astme õppekavadele ning 8 avaldust kolmanda astme õppekavadele.

Vastuvott

Suvine vastuvõtt oli ka sel õppeaastal meie jaoks viljakas – kokku laekus meie instituuti 2056 avaldust, mis on küll ca 300 avaldust vähem kui eelmisel aastal, kuid meie instituudist läks sellest suvest ühikonnateaduste instituudile üle populaarne sotsiaalpedagoogika õppekava. Avaldustest 1470 esitati esimese astme õppekavadele, 578 teise astme õppekavadele ning 8 avaldust kolmanda astme õppekavadele. 

Populaarsemad erialad esimesel kõrgharidusastmel on jätkuvalt alushariduse pedagoogika ja eripedagoogika. Neile erialadele kuulub avaldustest umbes kaks kolmandikku. Kolmas oli avalduste arvu poolest pedagoogika ja nii-öelda uue tulijana tooks sel aastal välja andragoogika, mille konkurss oli samuti väga kõrge.

I aste

Teisel astmel on jätkuvalt avalduste arvult kõige suurem soovijate arv hariduse juhtimise erialale. Teisele kohale tõusis eripedagoogika ning järgnes andragoogika. Sel suvel avasime teistkordselt vastuvõtu kaasava hariduse õppekavale, mis kahjuks siiski hetkel veel palju tuntust kogunud ei ole ning antud õppekavale tegime ka augusti alguses täiendava vastuvõtu. Kandidaatide nappuse tõttu jäi avamata kahjuks meie rahvusvaheline õppekava haridusinnovatsiooni juhtimine.
 
II aste

Doktoriõppekavale oli avaldusi kokku 8, mis on ühe võrra vähem kui aasta varem. Täitmata jäi kaks avatud teemaga õppekohta, millele kuulutame sügisesel vastuvõtuperioodil välja täiendava vastuvõtu. 

III aste

Vastuvõtu korralduse juures toon eraldi esile, et sel aastal toimusid nii I kui ka II õppeastme sisseastumistestid elektrooniliselt Moodle keskkonnas, mis lihtsustas ja kiirendas kindlasti testide parandamist.