Aineõpetaja bänner

Üldhariduskooli aineõpetajaks õpitakse õpetajakoolituse magistriõppekavadel, õpingute käigus sooritavad lõpetajad ka õpetaja kutseeksami. Erandiks on bakalaureuse taseme pedagoogika õppekava, mille lõpetajad saavad asuda tööle abiõpetajana või jätkata õpetaja kutse saamiseks õpinguid õpetajakolituse magistriõppekaval.

Bakalaureuseõpe

Magistriõpe