direktor

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud 5. juulil kell 10.00 ruumis N-315

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud ajal.

Digitehnoloogiate instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Infoühiskonna tehnoloogiad 4. juulil kell 10.00 ruumis A-428

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud ajal.

 

Haridusteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Kasvatusteadused 3. juulil kell 11.00 ruumis M-649

Vastuvõtueksam koosneb doktoritöö projektist (50%) ja intervjuust (50%). Lisaks doktoritöö kavale (vaata juhendit siit) tuleb SAISis esitada ka CV.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud ajal. Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus ning lugemus antud temaatikaga seotud valdkondades.

 

Humanitaarteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Ajalugu 11. juulil ruumis M-328

Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaadile e-posti teel. Täpsem info kandideerimise kohta kodulehelt.

Kultuuride uuringud 11. juulil ruumis M-328

Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaadile e-posti teel. Täpsem info kandideerimise kohta kodulehelt.

Lingvistika 11. juulil ruumis M-328

Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaadile e-posti teel. Täpsem info kandideerimise kohta kodulehelt.

 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Analüütiline biokeemia 5. juulil kell 14.00 ruumis A-509.

Vestluse täpse aja saab teada SAISis avaldust esitades, arvestatakse 30 minutit kandidaadi kohta.
Vastuvõtueksam toimub esitatud dokumentide alusel ja intervjuuna eelnevalt esitatud motivatsioonikirja ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Vestluse aeg on 30 minutit. Vastuvõtukomisjon teeb esitatud dokumentide põhjal eelhinnangu ning otsustab, millised kandidaadid intervjuule kutsutakse. Doktoritöö kavand ja motivatsioonikiri esitada koos sisseastumisavaldusega SAISis või saata skaneeritult koos potentsiaalse juhendaja heakskiiduga õppekava juhile Ruth Shimmole ruth.shimmo@tlu.ee ja lti@tlu.ee. Kui kandidaadil on olemas eelnevalt avaldatud publikatsioonid, võib avaldusele lisada ka need. Nõutud inglise keele tase on B2. Dokumendid võivad olla esitatud kas eesti või inglise keeles.

Ökoloogia 5. juuli kell 10.00 ruumis A-507.

Vestluse täpse aja saab teada SAISis avaldust esitades, arvestatakse 30 minutit kandidaadi kohta.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Vestluse aeg on 30 minutit.
Doktoritöö kavand tuleb esitada koos sisseastumisavaldusega SAISis või saata skaneeritult koos potentsiaalse juhendaja allkirjaga õppekava juhile Tiiu Koffile tiiu.koff@tlu.ee. Kui kandidaadil on olemas eelnevalt avaldatud publikatsioonid, võib avaldusele lisada ka need. Nõutud inglise keele tase on B2.
Dokumendid võivad olla esitatud kas eesti või inglise keeles.

Psühholoogia 3. juulil kell 17.00 ruumis S-219/220.

Vestluse täpse aja saab teada SAISis avaldust esitades, arvestatakse 30 minutit kandidaadi kohta.
Vastuvõtueksam toimub esitatud dokumentide alusel ja intervjuuna eelnevalt esitatud motivatsioonikirja ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kavandi (soovi korral lisada doktoritööks kavandatavad olemasolevad publikatsioonid) teemadel. 
Avaldusele tuleb lisada järgmised dokumendid: 
elulookirjeldus;
doktoritöö kavand (doktoritöö kirjutamiseks planeeritavas keeles kuni viiel A4 leheküljel, mitte enam kui 9000 tähemärki), mis on doktoritöö juhendaja kvalifikatsioonile vastava soovitaja poolt heaks kiidetud. Doktoritöö kavand peab olema allkirjastatud nii kandideerija kui soovitaja poolt
motivatsioonikiri;
olemasolul lisada avaldatud publikatsioonid. 
Nõutud inglise keele tase on B2. Dokumendid võivad olla esitatud kas eesti või inglise keeles.

Tervisekäitumine ja heaolu 10. juulil kell 10.00 ruumis A-507.

Vestluse täpse aja saab teada SAISis avaldust esitades, arvestatakse 30 minutit kandidaadi kohta.
Vastuvõtueksam toimub esitatud dokumentide alusel ja intervjuuna eelnevalt esitatud motivatsioonikirja ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kavandi (soovi korral lisada doktoritööks kavandatavad olemasolevad publikatsioonid) teemadel.
Avaldusele tuleb lisada järgmised dokumendid: 
elulookirjeldus;
doktoritöö kavand (doktoritöö kirjutamiseks planeeritavas keeles kuni viiel A4 leheküljel, mitte enam kui 9000 tähemärki), mis on doktoritöö juhendaja kvalifikatsioonile vastava soovitaja poolt heaks kiidetud. Doktoritöö kavand peab olema allkirjastatud nii kandideerija kui soovitaja poolt;
motivatsioonikiri (kuni 3000 tähemärki);
olemasolul lisada avaldatud publikatsioonid.
Nõutud inglise keele tase on B2. Dokumendid võivad olla esitatud kas eesti või inglise keeles.

 

Ühiskonnateaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Demograafia 4. juulil kell 10.00 ruumis M-553.

Vestluse täpse aja saab teada SAISis avaldust esitades, arvestatakse 60 minutit kandidaadi kohta.
Vastuvõtueksem koosneb kahest osast: 
1) vestlus doktoritöö kavandi teemal (pööratakse tähelepanu teema seostatusele rahvastikuteaduse teoreetiliste lähtekohtadega ning instituudi uurimisprioriteetidega); 
2) doktoriõppe kandidaadi akadeemiliste saavutuste hindamine (CV, ilmunud publikatsioonid, varasem andmetöö kogemus).
Soovitav on enne eksamile tulekut läbi töötada demograafia üldkursuse materjalid.

Riigi- ja poliitikateadused

9. juulil alates kell 10.00 ruumis A-447.

Vestluse täpse aja saab teada SAISis avaldust esitades.
Vastuvõtueksamile eelnevalt tuleb esitada potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekt), mille alusel toimub valikuliste kandidaatidega vastuvõtueksam intervjuu vormis.

Sotsioloogia 8. juulil kell 10.00 ruumis M-659.

Vestluse täpse aja saab teada SAISis avaldust esitades, arvestatakse 30 minutit kandidaadi kohta.
Vastuvõtueksam on intervjuu doktoritöö kava teemadel, kus hinnatakse kandidaadi ilmunud publikatsioone ja akadeemiliste saavutuste taset.

Sotsiaaltöö 3. juulil kell 12.00 ruumis A-331.

Vestluse täpse aja saab teada SAISis avaldust esitades, arvestatakse 45 minutit kandidaadi kohta.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava aruteluna.

 

 

Kõikide doktoriõppe erialade kandideerimise lävend on 75 punkti.

Kavas võib tulla muudatusi

 

Lisainfo

Telefon: 640 9135
Telefon (inglise keeles): 640 9234
E-post: vastuvott@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.00-15.00.
Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti