Vastuvõtt

Õppima asumine loodus- ja terviseteaduste instituuti

Loodus- ja terviseteaduste instituudi bakalaureuseastme õppekavadele on õppima tulijaid 190 ja magistriõppe erialadele on tulemas 168 õppurit. Doktoriõpinguid on sügisest loodus- ja terviseteaduste instituudis alustamas 11 doktoranti.

loodus- ja terviseteaduste instituut

Instituudi bakalaureuseastme õppekavadele on õppima tulijaid 190 (avaldusi laekus 891), neist üle poolte on tulemas õppima psühholoogia (40) või kehakultuuri (52) erialadele. Rekreatsioonikorralduse erialale on tulemas 26 õppijat, keskkonnakorralduse erialale 22 õppijat, integreeritud loodusteadusi tuleb õppima 20 noort, bioloogiat 15. Suhteliselt uuele õppekavale „Integreeritud tehnoloogia ja käsitöö“ on õppima asujaid samuti 15.

Magistriõppe erialadele on õppima tulijaid 168 (avaldusi laekus 315). Populaarseim oli jätkuvalt organisatsioonikäitumise eriala, 50 õppekohta. Kunstiteraapiate ja õpinguid on alustamas 19, psühholoogia õpinguid jätkamas 16 tudengit. Rekreatsioonikorralduse eriala 16 kohta said konkureeriva pingerea alusel täidetud. Keskkonnakorralduse erialale õppima tulijaid on 8, linnakorraldusse 14 ning molekulaarse biokeemia ja ökoloogia magistriõpinguid on alustamas samuti 8 õppijat. Õpetaja õpinguid on alustamas 37 tudengit, neist 19 kehakultuuri õpetaja, 6 gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja ning 12 tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja õppes.

Doktoriõpinguid on sügisest loodus- ja terviseteaduste instituudis alustamas 11 kandidaati, kellest enim alustab „Tervisekäitumine ja heaolu“ õppekaval.

Täname kõiki, kes osalesid ülikooli vastuvõtuprotsessis ja tuletame vastuvõetud kandidaatidele meelde, et õppelepingud tuleb sõlmida 18. augustiks 2018.

Info esmakursuslastele: tlu.ee/stardipauk-2018