Vastuvõtt

Täna on avalduste esitamiseks viimane päev

4. juulil lõpeb Tallinna Ülikoolis sisseastumisavalduste vastuvõtt. Praeguseks on bakalaureuseõppe ja rakenduskõrghariduse erialadele laekunud 4547 ja magistriõppe erialadele 1385 avaldust. Koos doktoriõppe ja välistudengitega kokku 7000.

Noored inimesed

Sel õppeaastal avatakse Tallinna Ülikoolis 39 bakalaureuseõppe, kuus rakenduskõrghariduse ning 60 magistriõppe eriala. Mõnel erialal rohkem kui 13 kandidaati kohale. Samas on viimastel vastuvõtupäevadel alati rohkesti tudengikandidaate lisandunud ning sadu avaldusi on praegu nn lõpuni esitamata. Tuletame seetõttu tulevastele tudengikandidaatidele meelde, et nad oma avalduste vormistamist viimasele minutile ei jätaks.

Traditsiooniliselt suur on konkurss bakalaureuseõppe erialadel nagu Reklaam ja suhtekorraldus (reklaami suund 13,6, suhtekorralduse suund 10,73), Haldus- ja ärikorraldus (13,56), Psühholoogia (9,6) ja Alushariduse pedagoog (8,33). Magistriõppe erialadest on populaarseimad Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (3,51), Hariduse juhtimine (3,16), Alushariduse pedagoog (2,9), Organisatsioonikäitumine (2,5) ja Andragoogika (2,5).

Oma soovi saavad kiiresti esitada need, kes soovivad õppida Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia, Keskkonnakorralduse, Linnakorralduse, Sotsioloogia või Infoteaduste erialadel. Samuti need, kel on soov asuda õppima Suulise tõlke, Kultuuriteooriate ja filosoofia, Kirjandusteaduse, Aasia uuringute, Slaavi keelte ja kultuuride ning Ajaloo õppekavadele. Õpetajaks soovijatel on põhjust tõsiselt kaaluda õppima asumist Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja, Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ning Vene keele ja kirjanduse õpetaja erialadele.

Välistudengite huvi on tänavu aga rekordiline. Bakalaureuseõppesse soovib astuda 399, magistriõppesse 400 ning doktoriõppesse 113 tudengit, need arvud pole aga veel lõplikud. Tänavu avas ülikool ka mitu uut ingliskeelset magistriõppekava nagu Avatud ühiskonna tehnoloogiad, Inimõigused digitaalses ühiskonnasHaridusinnovatsiooni juhtimine ning Sotsiaalne ettevõtlus. Kõigile ingliskeelsetele õppekavadele on oodatud õppima ka eestlased ja Eestis elavad muukeelsed tudengid.

Sisseastumiseksamid Tallinna Ülikooli toimuvad 6.-12. juulini. Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse magistriõppe puhul jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 13. juulil, bakalaureuseõppe puhul aga 13. juulil. Õppima asumise soovist tuleb teada anda kolme päeva jooksul pärast vastuvõtmise teate saamist.

Info sisseastumistingimuste ja erialade kohta leiab siit.

Lisainfo:
Merit Paist, Tallinna Ülikooli vastuvõtu peaspetsialist
merit.paist@tlu.ee
6 409 235