Sisseastumine

Sisseastumisavaldusi saab esitada veel viimaseid päevi

Kolmapäeva, 1. juuli südaööl lõpeb Tallinna Ülikooli sisseastumisavalduste vastuvõtt. Esmaspäeva, 29. juuni lõunase seisuga on laekunud üle 3400 avalduse. Bakalaureuseõppe ja rakenduskõrghariduse erialadele on tulnud 2601 ja magistriõppe erialadele 790 avaldust. Välistudengite vastuvõtt kestab augusti lõpuni, praeguseks on välismaalt laekunud sooviavaldusi ligikaudu 1200.

vastuvõtt

Enim avaldusi on laekunud bakalaureuseastmes järgmistele erialadele: Psühholoogia päevaõpe (397), Alushariduse pedagoog sessioonõppena (241) ja Eripedagoogika sessioonõpe (158). Järgnevad Haldus- ja ärikorraldus sessioonõppena (137) ja Kehakultuuri sessioonõpe (127). Samad erialad on ka kõrgeima konkursiga. Kõrghariduse teises astmes on enim huvi Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (83), Organisatsioonikäitumine (80) ja Eripedagoog-nõustaja (59) erialade vastu. Kõik nimetatud erialad on sessioonõppes.  

Tallinna Ülikoolis on vastuvõtuks avatud 45 bakalaureuse- ja 57 magistriõppe eriala. Kokku on avatud 81 eesti- ja 21 ingliskeelset õppekava, lisaks 14 doktoriõppekava. Avaldusi saab esitada kuni kahele erialale.

Varasemad aastad on näidanud, et kõige enam laekub sisseastumisavaldusi vastuvõtu esimestel ja viimastel päevadel. Kuna kõikide riigieksamite tulemused pole veel laekunud, paneb Tallinna Ülikooli õppekorralduse spetsialist Grete Mai Keert tänavustele lõpetajatele südamele, et sisseastumisavalduse esitamisega pole vaja oodata. „Avalduse saab ülikooli sisseastumiseks esitada hoolimata riigieksamite tulemuste laekumisest. See läheb esialgu vastuvõtutöötajatele ülevaatamiseks. Kui tulemused laekuvad, saame avalduse kinnitada,“ sõnab Keert ning lisab, et avalduse esitamist ei tasuks jätta viimasele minutile. 

Tallinna Ülikooli õppima asumiseks saab avaldusi esitada 1. juuli südaööni. Avaldusi ootame juurde veel järgmistele bakalaureuseõppe erialadele: Antropoloogia, Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid, Filosoofia, Infoteadused, Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia, Koreograafia, KultuuriteadusedKutsepedagoogikaRiigiteadused, Sotsioloogia ning Vene filoloogia.

Magistritasemel on õppimissoovi avaldused oodatud  Keskkonnakorralduse, Kultuuriteooria ja filosoofia, Kunstiteraapiate, Linnakorralduse, Noorsootöö korralduse, Politoloogia PsühholoogiaRiigiteadusteSotsioloogia ja Suulise tõlke erialadele.

Õpetajakoolituse magistriõppe erialadest ootame avaldusi eriti  Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, Informaatikaõpetaja, Kunstiõpetaja, Kutseõpetaja, Matemaatikaõpetaja, Muusikaõpetaja  ning  Vene keele ja kirjanduse õpetaja erialadele.

Sisseastumisavaldusi saab esitada infosüsteemis SAIS aadressil www.sais.ee. Süsteemi saab siseneda ID-kaardi või mobiil-ID-ga.

Tallinna Ülikool võtab vastu lävendi ületanud kandidaadid paremusjärjestuse alusel. Lävend bakalaureuseastmes on 65, magistriõppes 70 ja doktoriõppes 75 punkti. Bakalaureuseõppesse vastuvõetute nimekirjad avalikustame 17. juulil, magistri- ja doktoriõppes jooksvalt pärast eksameid. Õppima asumise soovist tuleb teada anda kolme päeva jooksul pärast vastuvõtmise teate saamist.

Lisainfo ja õppekavad

Bakalaureuse- ja magistriõppe infotundide salvestused

Lisainfo: Grete Mai Keert, Tallinna Ülikooli õppekorralduse spetsialist, grete_mai.keert@tlu.ee; +372 6409 135