tlü vastuvõtueksamid 2020

Vastuvõtuks avatud õppekavade loetelu ja vastuvõtutingimused 1. ja 2. astmel 2023/2024. õppeaastal

Oluline teada

 • Kõikidel erialadel on vaja esitada SAISis kindlasti ka avaldus. Ilma avaldust esitamata ei saa vastuvõtueksamil osaleda. SAISis avalduse esitamiseks on vajalik kehtiv ID-kaart ja lugeja, mobiil-ID või HarID (võimalik sisse logida Smart-ID-ga). 
 • Vastuvõtulävend kõrghariduse II astmel on 70 punkti.
 • Magistriõppe eestikeelsele kavale kandideerides on nõutud inglise keel vähemalt A2 tasemel. Avalduse esitamisega kinnitad, et sul on see tase olemas, eraldi tõendit ei ole vaja lisada.
 • Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema inglise keele tase B2. Vaata siit, millega on võimalik keeletaset tõendada. Kui ei ole võimalik oma keeletaset tõestada, tuleb osaleda 3. juulil kell 8.00 toimuval keeletestil ruumis S-116 (NB! Ruum on muutunud!). Keeletestile registreerib kandidaadi vastuvõtutöötaja. Vastuvõtueksam ingliskeelsele õppekavale toimub inglise keeles.
 • Eelneva haridustaseme tingimusi vaata eriala lehelt. Kui eriala juures on kirjas, et kandideerimiseks on vajalik bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridus, siis ei ole eelneva hariduse valdkond oluline ja oodatud on kõikide erialade lõpetajad.
 • Vastuvõtueksamile võta kindlasti kaasa kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument.
 • Kui sul on füüsiline või psühhosotsiaalne erivajadus, mis seab piiranguid sisseastumiseksamite sooritamisele, ning sul on vaja kohandusi, siis palun kirjuta vastuvott@tlu.ee.
 • Välismaalastel ja Eesti kodanikel, kes on keskhariduse omandanud välismaal ning kandideerivad eestikeelsele õppekavale, on kohustus sooritada eesti keel B1 test. Test toimub 3. juulil kell 8.00 ruumis A-002 (NB! Ruum on muutunud). Vaata täpsemalt siit, kuidas eesti keele oskust tõendada ning kes peavad testil osalema. Keeletestile registreerib kandidaadi vastuvõtutöötaja.
 • Eksamite kirjeldus, vorm ning ajakava pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

 

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Eksamite kirjeldus ja vorm pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

Eriala
vastuvõtueksami aeg ja koht
Kommunikatsioonijuhtimine

7. juuli alates kell 11 vestlused Zoomis. Vestluste ajagraafik saadetakse meili teel. 

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Koreograafia

3. juuli alates kell 12 Zoomis. Täpse aja saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Kunstiõpetaja (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga)

7. juuli alates kell 12 ruumis V-402 vestlused. Täpne vestluse aeg saadetakse kandidaatidele meilile.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Muusikaõpetaja (ühisõppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga)

6. juuli alates kell 11 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ruumis A103 vastuvõtueksam. Täpne kellaaeg teatatakse üliõpilaskandidaadile hiljemalt üks tööpäev enne vastuvõttu meili teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Nüüdismeedia

Meediauuringute suund

5. juuli alates kell 9.30 ruumis N-207 vestlus. Täpse aja saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Ekraanimeedia ja innovatsioon

4. juuli Zoomis vestlused

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõttu sel aastal ei avata!

 

Digitehnoloogiate instituut

Eriala
vastuvõtueksami aeg ja koht
Avatud ühiskonna tehnoloogiad

4. juuli ruumis S-320 vestlused. Vestluse kellaaeg lepitakse iga kandidaadiga individuaalselt kokku.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõttu sel aastal ei avata!

Digitaalsed õpimängud

3. juuli ruumis A-428 vestlused. Vestluse kellaaeg lepitakse iga kandidaadiga individuaalselt kokku.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Haridustehnoloogia

5. juuli alates kell 9 ruumides A-428 ja A-447 vastuvõtueksam. Täpse kellaaja ja ruumi saab kandidaat SAIS-is avalduse esitamisel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Informaatikaõpetaja

8. juuli ruumides A-428 ja A-447 vestlused. Täpse kellaaja ja ruumi saab kandidaat SAIS-is avalduse esitamisel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Infotehnoloogia juhtimine

7. juuli alates kella 9st ruumides A-402, A-445 ja A-447 vestlused. Täpse kellaaja ja ruumi saab kandidaat SAIS-is avalduse esitamisel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Inimese ja arvuti interaktsioon

3. juuli ruumis A-428 vestlused. 

Vestluse kellaaeg lepitakse iga kandidaadiga individuaalselt kokku.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Interaktsioonidisain

5.–6. juuli veebis vestlused. Vestluse kellaaeg lepitakse iga kandidaadiga individuaalselt kokku.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Matemaatikaõpetaja

4. juuli ruumis A-402 vastuvõtueksam. 

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Haridusteaduste instituut

Eksamite kirjeldus ja vorm pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

eriala
vastuvõtueksami aeg ja koht
Alushariduse pedagoog

3. juuli sisseastumistest
7. juuli kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel järgnevalt:

 • sisseastumistest 1. juulil hiljemalt kell 12.00,
 • kutsesobivusvestlus 4. juulil hiljemalt kell 12.00. 

Täpsem info eriala lehel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Andragoogika

3. juuli sisseastumistest
6. juuli individuaalne kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel järgnevalt:

 • sisseastumistest 1. juulil hiljemalt kell 12.00,
 • kutsesobivusvestlus 4. juulil hiljemalt kell 12.00. 

Täpsem info eriala lehel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Eripedagoogika

4. ja 5. juuli kutsesobivusvestlus. Kutsesobivusvestluse täpse algusaja ja ruumi saab kandidaat teada SAISis avaldust esitades.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Haridusinnovatsiooni juhtimine

4. juuli vastuvõtueksam. Täpne kellaaeg teatatakse kandidaadile pärast avalduste esitamise perioodi.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõttu sel aastal ei avata!

Hariduse juhtimine

3. juuli sisseastumistest  
6. juuli erialane vestlus

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel järgnevalt:

 • sisseastumistest 1. juulil hiljemalt kell 12.00,
 • kutsesobivusvestlus 4. juulil hiljemalt kell 12.00. 

Täpsem info eriala lehel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Kaasav haridus

6. juuli kutsesobivusvestlus. Kutsesobivusvestluse täpse algusaja ja ruumi saab kandidaat teada SAISis avaldust esitades.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Kutseõpetaja (ühisõppekava Tallinna Tehnikaülikooliga)

4. juulil sisseastumisküsimustik, mis täidetakse kodus iseseisvalt kandidaatidele eelnevalt edastatud lingi kaudu (saadetakse kandidaatidele 4. juulil kell 10 SAISis märgitud e-posti aadressile. Küsimustik tuleb täita ja saata samal päeval hijemalt kell 18)
7. juuli kutsesobivusvestlus ülikoolis kohapeal või Zoomis. Kutsesobivusvestlusele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ning Zoomi lingi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel hiljemalt 5. juulil kell 14.00. Täpsem info eriala lehel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Mitme aine õpetaja

3. juuli sisseastumistest
7. juuli kutsesobivusvestlus

Sisseastumistestile ja kutsesobivusvestlusele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel järgnevalt:

 • sisseastumistest 1. juulil hiljemalt kell 12.00,
 • kutsesobivusvestlus 4. juulil hiljemalt kell 12.00. 

Täpsem info eriala lehel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Humanitaarteaduste instituut

Eksamite kirjeldus ja vorm pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

Eriala
Vastuvõtueksami aeg ja koht
Aasia uuringud

4. juuli ruumis S-415 vestlus. Täpse kellaaja saab kandidaat SAIS-is avalduse esitamisel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

5. juuli alates kell 10 auditooriumis S-403 erialateadmiste test ja kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Ajalugu

4. juuli ruumis S-417 vestlus. Täpse kellaaja saab kandidaat SAIS-is avalduse esitamisel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Antropoloogia

Essee kirjutamise aeg lepitakse kokku individuaalselt, vestlus toimub 5. juulil auditooriumis M-133 ja vestluse kellaaeg teatatakse e-posti teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõttu sel aastal ei avata!

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja:
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja

5. juuli kell 09.00 ruumis A-325 kirjalik osa, samal päeval lisaks vestlus.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Eesti uuringud

6. juuli auditooriumis S-416 vestlused. Vestluse kellaaeg teatatakse e-posti teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Keeleteadus ja keeletoimetamine

4. juuli kell 9.00 auditooriumis M-225 kirjalik arutlus, vestlus või sõnavara- ja õigekeelsusülesanne. 

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Kirjalik tõlge

5.–6. juuli auditooriumis S-529 vestlused. Täpse vestluse kuupäeva ja kellaaja saab kandidaat SAIS-is avalduse esitamisel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Kirjandusteadus

4. juuli auditooriumis S-416 vestlused. Vestluse kellaaja saab kandidaat SAIS-is avalduse esitamisel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga)

4. juuli auditooriumis M-135  vestlused. Vestluse kellaaeg teatatakse kandidaadile e-posti teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Linnakorraldus

  

10. juuli auditooriumis M-135 vestlused. Vestluse kellaaja saab kandidaat SAIS-is avalduse esitamisel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Nüüdiskultuur

5. juuli auditooriumis M-328 vestlused. Täpse kellaaja saab kandidaat avalduse esitamisel SAIS-is.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Slaavi keeled ja kultuurid

7. juuli kell 12 auditooriumis S-333 essee-motivatsioonikirja kirjutamine. Vestlus toimub samal päeval, alguskellaaeg määratakse pärast essee kirjutamist

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vene keele ja kirjanduse õpetaja

10. juuli auditooriumis S-403 vestlused. Täpse kellaaja saab kandidaat avalduse esitamisel SAIS-is.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Võrdlev filosoofia

3. juuli auditooriumis S-415 vestlused. Täpse kellaaja saab kandidaat avalduse esitamisel SAIS-is.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Võõrkeeleõpetaja

inglise (ja teise keele),

prantsuse (ja teise keele),

soome (ja teise keele) ja

saksa (ja teise keele) õpetaja)

7. juulil. Inglise keele õpetaja kell 09.00 ruumis S-428, saksa keele õpetaja kell 12.00 ruumis S-420, prantsuse keele õpetaja kell 13.00 ruumis S-428, soome keele õpetaja kell 14.00 ruumis S-420, eesti/vene keele õpetaja kell 15.00 ruumis S-428. Kui kandidaat on valinud kahe keele peaeriala, siis tuleb osaleda mõlema keele eksamil.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Eksamite kirjeldus ja vorm pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

Eriala
vastuvõtueksami aeg ja koht
Loodusteaduste õpetaja  (bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunad)

5. juuli alates kell 9 ruumis T202 vestlused. Täpse vestluse aja saab teada SAISi avalduselt.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Heaolu ja tervisekäitumine

11. juuli vestlused kohapeal. Täpne ajakava saadetakse kandidaadi e-mailile kandideerimisele järgnevalt.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Kehakultuuri õpetaja

4. juuli kell 10.00 ruumis A-121 akadeemiline test ja motivatsioonitest.
4. juuli kell 11.30 Vita spordisaalis V-101 õpetamise ülesanne.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Kunstiteraapiad

3. juuli (ruumides S-238, S-235, S-233)

kell 10 ülevaade eksami korraldusest ja ajakavast
kell 10.15–11.15 kunstiteraapia teadmiste test ja kunstialaste teadmiste küsimustik.

kell 13.00 kutsesobivusvestlus edasisaanutele rühmaintervjuu vormis (vastavalt ajagraafikule).

4. juuli  (S-238, S-235, S-240)

alates kell 10.00 jätkuvad kutsesobivusvestlused rühmaintervjuu vormis (vastavalt ajagraafikule). 

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia

6. juuli kell 10 ruumis A509 individuaalne vestlus. Täpne kellaaeg teatatakse kandidaadile meili teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Organisatsioonikäitumine (üldsuund, spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele, spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele)

5. juuli kell 14 ruumides ruumides M-225 (üldsuuna kandidaadid) ja M-218 (kandidaadid spetsialiseerumisega tervishoiuorganisatsioonidele ning militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele) kirjalik ülesanne.

6. ja 7. juulil vestlused ajakava alusel 
Ajakava avalikustatakse 05.07 pärast kirjaliku ülesande lõppu. Täpsem info eriala lehel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Psühholoogia

4. juuli kell 9.00 ruumis S-236 test
4. juuli kell 10.00 ruumis S232 vestlused

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja

5. juuli alates kell 11 ruumides T-106 (käsitöö ja kodunduse suund) ja T-501 (töö- ja tehnoloogiaõpetuse suund) vestlused. Täpne ajakava saadetakse kandiaadi e-mailile hiljemalt 03.07.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Ühiskonnateaduste instituut

Eksamite kirjeldus ja vorm pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

Eriala
vastuvõtueksami aeg ja koht
Inimõigused digitaalses ühiskonnas

11. juuli alates kell 11.00 ruumis M-133. Täpne ajakava saadetakse kandidaadi e-mailile hiljemalt 06.07.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Lastekaitse

4.–6. juuli alates kell 9 ruumis S-243 vestlused. Täpse vestluse aja saab teada SAISi avalduselt.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Politoloogia

7. juuli alates kell 10 ruumis M-135 vestlused. Täpse vestluse aja saab teada SAISi avalduselt.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Rahvusvahelised suhted

11. juuli alates kell 10.00 ruumis M-135 individuaalne vestlus. Täpne ajakava saadetakse kandidaadi e-mailile hiljemalt 06.07.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Riigiteadused

5. juuli alates kell 10 ruumis M-135 vestlused. Täpne ajakava saadetakse kandidaadi e-mailile.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Sotsiaalne ettevõtlus

11. juuli alates kell 13.00 Zoomis individuaalne vestlus. Täpne ajakava saadetakse kandidaadi e-mailile hiljemalt 06.07.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Sotsiaaltöö 

4. juuli alates kell 10.00 ruumis M-224 ja 5. juuli alates kell 10.00 ruumis M-136 vestlused. Täpse aja saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Sotsioloogia

6. juuli alates kell 10 ruumis M-136 vestlused. Täpse kellaaja saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Õigusteadus

4. juuli kell 09.00 ruumis M-134 vastuvõtueksam. Intervjuud algusega kell 11.00 ruumides S-233, S-423 ja S-321.  Intervjuude ajakava antakse teada pärast kirjalikku testi.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

 

Haapsalu kolledž

Eksamite kirjeldus ja vorm pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

Eriala
vastuvõtueksami aeg ja koht
Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas

7. juuli alates kell 10.00 TLÜ Haapsalu kolledžis Haapsalus Lihula mnt 12/1.Täpne vestluse kellaaeg ja ruum teatatakse kandidaadi SAISis märgitud e-posti aadressile.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Lisainfo

Kui Sul on küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, tutvu korduma kippuvate küsimustega või võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga.

E-post: vastuvott@tlu.ee 
Telefon: 6409 135

Vastuvõtutelefon on avatud tööpäeviti 8.30–16.30, v.a 22. juunil, mil vastatatakse kõnedele 8.30–12.30.

Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti